En vellykket konferanse

 

 

Konferansen Nordiske broer for livslang læring ble vellykket. Rundt 220 deltakere fra hele Norden samlet seg i Harpan - Islands fine konsert og kongresshus - for å snakke sammen om utfordringer i voksnes læring.

Første inntrykk er at konferansen holt et høyt faglig nivå. Flere av hovedinnledningene rørte ved såvel etiske som pedagogiske holdninger. Innledninger og diskusjoner i sesjoner og verksteder viste et stort engasjement.

Et konkret resultat fra konferansen er en stor mengde med innledninger og foredrag, spilt inn på video, lysark fra foredrag, artikler, og levende intervjuer på video. I løpet av de kommende ukene vil NVL tilrettelegge og publisere en omfattende dokumentasjon fra konferansen.