Ensimmäinen matkailukoulutuksen teemapäivä Islannissa

 

 

Tuomariston perustelut:

• Määrätietoisen strategian avulla ja johdonmukaisia työtapoja käyttäen yritys on luonut laatujärjestelmän, jossa huomioidaan ympäristö- ja laatunäkökohdat.
• Tarkkaan harkitun henkilöstökoulutusstrategian avulla yritys on saavuttanut selkeän kilpailuedun
• Yritys on panostanut maahanmuuttajien koulutukseen ja perehdytykseen
• Yrityksessä analysoidaan huolellisesti työntekijöiden koulutustarpeita, koulutetaan johdonmukaisesti uudet työntekijät ja annetaan työntekijöille mahdollisuus kehittyä ammatissaan.
• Yritys on määrätietoisesti käyttänyt ammattikoulutusrahastoa päästäkseen parempiin tuloksiin.

Yksi SAF:in koulutusstrategian päätavoitteista on parantaa matkailuyritysten kilpailukykyä ja tulosta sekä vaikuttaa siihen, miten yritysjohto ja työntekijät suhtautuvat koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Matkailukoulutuksen teemapäivän tarkoituksena oli muistuttaa matkailuyritysten johtoa koulutuksen merkityksestä.
Lisää aiheesta.