Entreprenöriella mindsets på Bornholm

Frågor om utbildning och entreprenörsanda diskuterades med syfte att få nyanlända flyktingar stanna på ön och skapa ömsesidigt givande möten mellan nyanlända och invånare på Bornholm.

 

 

Fredag den 23. oktober 2015 kl. 9.00 til 14.00.

-- Seminaret er for inviterede personer -- 

NMR, Nordisk ministerråd har bl.a. diversitet, demokrati, entreprenørskab og udvikling af entreprenørielle mindset og innovation som prioriterede indsatsområder. Der arbejdes specifikt med dette tema i NVL’s ”Netværk for entreprenørskab, entreprenørielle mindset, innovation og læring”. Pt. er dette netværk, på baggrund af analyser af innovative, entreprenørielle læringsmiljøer,  ved at udvikle praksisnære og  handlingsrettede efteruddannelsestilbud, der kan gennemføres på nordisk niveau. Som en del af dette udviklingsarbejde  gennemføres og afprøves i samarbejde med NVL’s Ø-netværk et ”To-do” seminar på Bornholm med en konkret aktuel udfordring, man ønsker at tage fat i. Det valgte tema er ny- ankomne flygtninge – integration, entreprenørskab, entreprenørielle mindsets.

Kan uddannelse fremme entreprenørielle mindset og give ny-ankomne flygtninge lyst til at blive på Bornholm?
Hvordan skabe rammer for et gensidigt givende møde mellem ny-ankomne og gamle Bornholmere?

Invitation og program:  Invitation og program     Program eng 
Tanker bag To do kurser:  Tanker bag To-Do kurser   Thoughts behind To-Do