Entreprenöriellt lärande leder till ökad motivation hos eleverna