EPALE starter NU!

 

Denne uke lanseres EPALE, en flerspråklig nettarena for alle som jobber profesjonelt med voksenopplæring i Europa. EU-kommisjonen har invitert omlag 250 fagfolk fra hele sektoren til åpningskonferansen i Brussel. EPALE – Electronic Platform Adult Learning Europe – er etablert for å fremme og synliggjøre samarbeid, innovasjon og resultater i voksenopplæringa, og favner hele sektoren fra politikkutvikling til forskning og opplæring i praksis.

Hva kan du gjøre på EPALE:

  • følge med på faglige nyheter og trender
  • utveksle idéer, beste praksis, verktøy
  • fange opp ny politikk, forskning, utvikling
  • sjekke hva som skjer i kalenderen
  • delta i faglig internasjonal dialog
  • skape og delta i internasjonal faglig debatt med praktikere, forskere, politikere


Du kan følge åpningskonferansen på nett ved  å klikke på denne lenken

Gi og ta

Som EPALE-bruker kan du kommentere blogger, delta og etablere fagfora og sette i gang nye diskusjoner. Registrer deg her 
Du kan starte og delta i EPALE-debatter på Twitter og Facebook.