Er kvinner mer utsatt for utbrenthet enn menn?

Arbeid spiller en stor rolle i fleste voksnes liv. Arbeid er kilde til inntekt og forutsetning for aktiv deltakelse i samfunnet. Utover det er arbeidet arena for sosiale kontakter som markerer folks rolle og status i samfunnet.

 
Helga Björk Jónsdóttir, diakon ved Vídalínskirke. Foto: Eysteinn Eyjólfsson Helga Björk Jónsdóttir, diakon ved Vídalínskirke. Foto: Eysteinn Eyjólfsson

Det kan hevdes at deltakelse på arbeidsmarkedet er en viktig måte for å bidra aktivt til nåtidens samfunn.

Å brenne ut fører til at man ikke klarer arbeidet. Å miste muligheten til å arbeide, eller miste fotfeste på arbeidsmarkedet, påvirker ikke bare inntekten men også selvbildet og sosial status.

I Norden er det forskjell på hvordan utbrenthet eller utmattelse anerkjennes og behandles. Nederland var blant de første landene til å anerkjenne utbrenthet som diagnose – eller analyse i 1998 og i fortsettelsen arbeide med å hjelpe personer å bli friske og komme tilbake i arbeid, blant annet med utdanning. Sverige er det første nordiske landet til å anerkjenne utbrenthet som diagnose.

Hva er utbrenthet

I løpet av de siste årene er utbrenthet blitt mer vanlig, særlig blir flere og flere kvinner utbrente. Flere nordiske undersøkelser har vist at noen spesielle yrker er mer utsatte enn andre, det gjelder blant annet utdanning, omsorg og helse. Alle yrker hvor kvinner er i flertall. Psykologen Herbert Freudenberger innførte begrepet utbrenthet på 1970-tallet. Han brukte det, delvis bygget på egen erfaring, til å beskrive konsekvensene av alvorlig stress og høye idealer som mennesker i omsorgsyrker opplevde. Men senere definerte det kjente forskningsinstituttet Mayoklinikken utbrenthet på jobb som en spesiell type stress. En form for fysisk, emosjonell, eller mental utslitthet, kombinert med tvil om egen kompetanse, og verdi av arbeidet det du gjør.

Attføringsfondet VIRK på Island

VIRK – Attføringsfond er en privat non profittorganisasjon som ble opprettet av Islands LO og Iceland business (Islands arbeidsgiverforbund) i mai 2008. I januar 2009 ble en ny traktat undertegnet om involvering av fagforeninger og arbeidsgivere i offentlig sektor.  Finansiering og arbeidet som VIRK og andre attføringsfond er nedfelt i lov nr. 60 25 fra 2012.

Hovedformålet med VIRK er å styrke enkeltpersoners arbeidsevne i kjølvannet av sykdom eller ulykke, inklusiv utbrenthet, med nyttig attføringsvirksomhet.

To tredjedeler er kvinner

I en artikkel i VIRKs årsskrift 2018 stadfester styreleder, Þórunn Sveinbjarnardóttir (også leder for Akademikernes forbund) at to tredjedeler av VIRKs klienter er kvinner. I sin forklaring viser hun til artikkel i VIRKs årsskrift fra 2017 av Dr. Ingibjörg H. Jónsdóttir, professor ved Universitetet i Göteborg og direktør for Institutet för stressmedicin. Ingibjörg er ledende i diskusjonen om stress og utbrenthet på arbeidsmarkedet.

Thorunn (002).jpg Þórunn Sveinbjarnardóttir, formann for VIRKs styre. Foto: Lárus Karl Ingason                                               

Diskusjonen må føres inn på riktig kurs

Ifølge Ingibjörg er det viktig at vi styrer diskusjonen om stressfaktorer på arbeidsplassen, ledernes omstendigheter og kjønnsforskjell, inn på riktig kurs. At vi blir klare over de faktiske årsakene for at kvinner er i flertall når det gjelder fravær, ofte langtids fravær, er på grunn av stressrelaterte sykdommer. Hvis vi forsetter å søke forklaringer i kvinners fysiologi eller at kvinner ikke tåler stress like bra som menn, kommer vi aldri til å løse stressrelaterte problemer på arbeidsplassene.

Det dreier seg ikke om enkeltpersonene

Grunnen ligger oftest i kvinnenes arbeidsmiljø. Forskning har vist at der hvor kvinner er i flertall er arbeidsvilkårene ofte dårligere. Det fører til spørsmålet om hvor kvinner er i flertall? I utdannings-, velferds- og helsesystemet, i hektiske jobber hvor de arbeider med mange mennesker og klienter alle ukens dager. Ingibjörg påpeker at i Sverige snur diskusjonen fra enkeltpersonene og til de faktorer som handler om arbeidsmiljøet og definisjoner av arbeidet. Tydelige krav og overkommelig press er mer sannsynlig til å støtte medarbeidernes helse enn utydelige krav og stadig press.

Hvordan kommer man seg?

Erfaringene hos VIRK viser at det som oftest er håp om bedring. Det finnes muligheter for å arbeide med avkopling, mosjonering og selvutvikling som fører en tilbake til mer normal tilstand. Grunnideologien hos VIRK er at alle har rett til å være aktive på arbeidsmarkedet. For de som har falt ut av arbeid gjelder det å finne det som passer, finne fram til hva personen egentlig vil jobbe med. Dette gjøres med hjelp av spesialister som leger, psykologer, fysioterapeuter, karriereveiledere og arbeidsrådgivere. DialogWeb har fått velvillig lov til å gjengi utdrag av en av VIRK klienters historie.

- Jeg husket ingenting!

Helga Björk Jónsdóttir var lærer i en grunnskole. Hun hadde i noen måneder vært trøtt og uopplagt uten å være klar over hvorfor. Hun hadde vært hos flere leger og spesialister men ingen kunne knytte tilstanden til en sykdom. – Det skjedde for fem år siden. En dag var jeg på vei i bilen ble jeg plutselig overveldet av følelsen om at jeg ikke visste hvor hen jeg skulle, hvor jeg var eller hvorfor jeg var ute å kjøre i bil. Jeg stoppet bilen og ville ringe til min mann men kunne ikke åpne telefonen fordi jeg ikke husket passordet. Det var det mest forferdelige tidspunktet i mitt liv. Jeg fortalte ingen om dette fordi jeg var redd for å miste jobben.  

- Med hjelp fra mange fra ulike perspektiver kom jeg videre

Det tok Helga Björk fem år å komme seg, nå det målet hun ville, det var å komme tilbake i jobb. Hun er glad for å kunne arbeide på deltid fordi hun må ta bedre vare på seg selv enn før.

– Jeg er takknemlig for den gaven jeg fikk fra VIRK, den gaven å bli aktiv igjen. Det foregikk hos VIRK, jeg fikk hjelp fra mange blant annet min lege, psykolog, fysioterapeut og en sykepleier som hypnotiserte meg. Jeg fullførte utdanning som diakon og ble viet til en stilling ved Vidalinskirke i hovedstadsområdet, tett på hvor jeg bor, sier Helga Björk. 

Årsskriftet til VIRK 2018 på islandsk her.

Årsskriftet til VIRK 2017 på islandsk her.

Nyhet i islandsk radio RUV om utbrenthet blant lærere med intervju med Helga Björk Jónsdóttir her.

Althingi Lov om yrkesrelatert attføring og attføringsfondenes arbeid her