Erhvervsuddannelse for voksne skal være mere attraktiv

Danmark kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for industri, service og håndværksfag, og samtidig er der stadig færre unge der søger erhvervsuddannelserne.

 
Foto: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Foto: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Med Erhvervsuddannelsesreformen 2015 indførtes et voksenspor i erhvervsuddannelserne med henblik på at ufaglærte voksne skulle tage en uddannelse.

En følgeforskning fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser at færre voksne søger erhvervsuddannelse efter reformen.

Intentionen var at man gennem bl.a. RKV af voksnes kompetencer kunne afkorte uddannelsestid.

Højkonjunktur kan være en del af forklaringen. Men EVA peger på at forhold som: 

  • regelbunden forkortelse af uddannelse fylder for meget ift. mere skønsmæssig vurdering 
  • at erhvervsskolerne vurderer, det ikke er attraktivt for alle voksne, at skulle nå de faglige mål på kortere tid
  • at erhvervsskolerne kun bruger ganske kort tid på at vurdere den enkelte ansøgers kompetencer

En måde at gøre erhvervsuddannelser mere attraktive for ufaglærte voksne er at styrke en reel vurdering af den enkelte voksnes kompetencer.

Læs mere her.