Et initiativ ”Ungepakke 2 ” har fået unge i arbejde - viser ny evaluering

 

Evalueringen konkluderer, at pakkens initiativer har medført, at unge, der hverken er i gang med en uddannelse, er i beskæftigelse eller anden aktivitet, er blevet reduceret markant. Flere unge er nu i job eller i gang med en uddannelse.

Læs evalueringen på Uvm.dk

1373