Etiken i praktiken - deltagare säger sitt

Att utbilda vuxna som har intellektuella funktionsnedsättningar kan leda till etiska dilemman. Etiken i praktiken var därför temat på Lärvuxpedagogernas årliga konferens, där NVL deltog.

 
Kajsa Blomquist och Clas Virén. Marja Beckman Kajsa Blomquist och Clas Virén.

Kajsa Blomquist är speciallärare och Clas Virén är biträdande rektor vid Lärvux Stockholm. 22 anställda vid Lärvux Stockholm deltog på konferensen. Syftet var både fortbildning och att stärka sammanhållningen i arbetslagen. Lärvux Stockholm var bland annat tidiga med lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar för vuxna.

– Konferensen hade ett varierat utbud av intressanta föreläsningar. Förhoppningsvis kan vi ta till oss något som vi kan implementera i vår verksamhet och också diskutera i arbetslagen, säger Kajsa.

– Det lockade att temat var etik. Det är ett viktigt område för oss som jobbar med människor, men vi pratar för lite om det. Det talas ofta om didaktiska frågor medan det etiska kommer i andra hand. Konferensen var proffsigt arrangerad med bra föreläsare. Jag tyckte till exempel att Dorthe Birkmose höll hög klass. Även om man kände igen tankegångarna var det bra att få det etiska perspektivet på arbetet, säger Clas.

Kajsa tillägger:

– Jag tyckte även att Lotta Löfgren Mårtensson var härligt befriande, det var roligt att få skratta lite. Även om vi är lärare och sällan råkar i sådana situationer som Lotta beskrev (situationer som handlar om brukarnas sexualitet och privatliv) är det bra att bli påmind om elevernas situation och beroendeställning till andra. Dessutom är det bra att titta på sig själv och fundera på hur man bemöter eleverna.

Lottie_web.jpg

Lottie Ullberg är enda läraren på särskild utbildning för vuxna i den lilla kommunen Ånge, som ligger utanför Sundsvall och har ungefär 10 000 invånare.

– Eftersom jag är ensam speciallärare för vuxna i Ånge är det här ett bra sätt att träffa kollegor från övriga landet. Det svåra med att arbeta ensam är jag inte har någon att bolla pedagogiska frågor med i vardagen. Det brukar alltid vara otroligt bra föreläsningar och det har det varit i år också. Dorte Birkmose sa mycket tankeväckande som man kan tänka är självklart, men det är bra att höra det. Det gav en puff i rätt riktning. Det var också trevligt med runtarrangemanget.

Sigbjorn_web.jpg

Sigbjørn Sørensen är rektor vid CSV Sydfyn i Svendborg, Danmark:

– Jag kom hit för att få ny inspiration och se om jag kunde stjäla några idéer. När man lyssnar på andra ser man på sin egen praktik på ett annat sätt. Jag har pratat med många spännande människor, och särskilt Dorte Birkmoses föredrag var spännande. Jag kanske bjuder in henne till Svendborg snart!