Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

 

Programmet för 2018 är brett och berör många sakpolitiska områden. Inom utbildningsområdet för vuxna poängteras vikten av att säkerställa utbildningsmiljöer för människor i hela Norden. Digitaliseringen och dess betydelse för samhällsutvecklingen återkommer i programmet och man vill se över hur digitaliseringen och automatiseringen påverkar kompetensbehoven inom den nordiska arbetsmarknaden. Programmet tar också upp behovet av att fortsätta det nordiska samarbetet kring hur digitala verktyg kan underlätta språkinlärning och kommunikation för nyanlända och därmed integrationen.

Läs mer