Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

 

I publikationen diskuteras begreppet "karriärkompetenser" i nordisk kontext och som en del av livslång vägledning. 

Du hittar exempel på hur karriärskompetenser förstås i Norden och du hittar rekommendationer riktade till vägledare och beslutsfattare. 

Rapportens tanke är att förbättra förståelsen för karriärskompetens i Norden. Målgruppen är bland andra vägledare, lärare, forskare, chefer och beslutsfattare.

Rapporten är ett resultat av ett projekt som det europeiska vägledarnätverket ELPGN genomförde i samarbete med NVL. Rie Thomsen vid Århus Universitet har ställt samman rapporten.

Rapporten findes også på engelsk og dansk