Europeisk temauke om innvandring og læring

Flyktningsituasjonen har ført til økt interesse i hele Europa for hvilken rolle voksnes læring kan spille i integreringsprosesser.

 

25.–29. april kan du delta i nettdiskusjoner om dette temaet på «Migrant Education Week». Temauken blir arrangert av EPALE – den europeiske nettportalen for voksnes læring.

Läs mer

1279