Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne i 2007

 
Arbejdsmarkedsuddannelserne skal i 2007 evalueres for hvordan AMU-systemet lever op til AMU-lovens formål og i hvilket omfang AMU-systemets udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse bidrager til at dække efterspørgslen efter grundlæggende erhvervsrettede kompetencer på arbejdsmarkedet. Se link:
1157