Evaluering af den nye læreruddannelse viser både svagheder og styrke

 

Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en evaluering af den nye læreruddannelse og resultaterne viser bl.a. at ændringen har styrket lærerstuderendes kompetencer i dansk, matematik og engelsk, at aldersspecialiseringen og en styrket praktik vurderes positivt.  Derimod er lærerstuderendes kompetencer i de små linjefagsvækket og en følgegruppe vurderer, at afstanden mellem små og store linjefag stor i den nye læreruddannelse, og at der mangler en faglig begrundelse for, hvilke fag der er store og små. 

Download rapport fra Eva.dk

1474