Evaluering av NVL

 

Det övergripande syftet med utvärderingen är att bedöma hur det har lyckats att förverkliga de initiativ som infördes under 2009, inklusive förändringen att styra NVL mer detaljerat genom mål, teman och metoder. Ett antal positiva resultat har dokumenterats i slutrapporten; och rekommendationer skall bidra till att NVL:s verksamhet kan stärkas framöver.

Evalueringsrapporten er nu offentliggjort på www.eva.dk

Läs mer: HTML

1645