Expertseminarium om kvalitet i validering

Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

 

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) och Skolverket bjuder in till ett seminarium om kvalitet i validering. Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

Syftet med dagen är att presentera forskningsprojektets upplägg och resultat. Seminariet kommer också att erbjuda ett tillfälle att diskutera med andra kunniga på området och på så sätt få tillfälle att bidra till utvecklingen av validering i Norden.

TID: Torsdag 30 november 2017 kl. 09.30–15.30.

PLATS: Skolverket, Fleminggatan 14 Stockholm

Seminariets innehåll

Seminariet startar med information från NVL om arbetet med att säkerställa en god kvalitet inom valideringsområdet. Forskare från projektet kommer att redogöra för sitt forskningsupplägg samt de resultat man fått fram i Sverige, Finland och Danmark.

Under seminariet kommer det att ges möjlighet till erfarenhetsutbyte i form av diskussion och reflektion kring hur arbetet med systematiskt kvalitetsarbete inom valideringsområdet kan förbättras.

Ett mer detaljerat program skickas ut några veckor före seminariet.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig främst till myndighetspersoner och experter som arbetar med validering på policy och nationell eller regional nivå. Vi bjuder på fika och lunch. Begränsat antal platser.


Program_10.11.pdf (111,82 KB)
 

Inbjudan -.pdf (117,08 KB)
 

Bekreftelse på registrering sendes automatisk innen kort tid etter registrering!