Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

fælles dialogmøde for de selvstyrende områderne med fokus på livslang vejledning og voksenuddannelse

 
Formålet med at arrangere dette fælles dialog- og inspirationsmøde er, at NVL og repræsentanter for relevante myndigheder i de selvstyrende områderne får lejlighed til at mødes for diskutere fælles udfordringer og muligheder i forhold NVLs hovedmålsætninger og indsatser, som støtter implementering. Vi mener, at der er stort behov for mere koordinering af forskellige voksenuddannelsesindsatser for at skabe bedre adgang, muligheder og effektivitet. Vores ønske er, at der på mødet skabes retningslinjer for videre udviklingsarbejde for de selvstyrende landene indenfor NVL. I den forbindelse er det især følgende spørgsmål som ønskes debatteret på dialogmødet:
 
1. Hvad forstår man ved livslang læring (LLL) og voksenuddannelse/voksenlæring (VU),
hvorfor sætte fokus på dette emne, og hvordan er LLL og VU tænkt ind i overordnet
uddannelsespolitik i de selvstyrende områderne?
 
2. Hvordan skaber man en strategi for livslang vejledning (LLV) og hvordan kan den
implementeres?
 
3. Hvordan skaber man strukturer som støtter voksenlæring? Her tænkes bl. a på
koordineret voksenuddannelsestilbud, vejledning og validering, muligheder for
kompetenceudvikling i forhold til arbejdsmarkedet, inklusion samt integration på
arbejdsmarkedet.
 
I forbindelse med dette møde arrangerer NVLs arbejdsgruppe for IKT og vejledning et
seminar i Nordens Hus i Torshavn tirsdag den 30 maj, fra kl. 09 – 16.30

Mer om seminaret: