Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

Tidspunkt: Onsdag den 27. november 2019, kl. 09-16 (inkl. frokost fra kl. 12). Sted: Hotel Hans Egede, Nuuk.

 

Målgruppe: Myndigheder / Politikere / Ansvarshavere for voksenuddannelse, fx. ministre, EK-U medlemmer, departementschefer og relevante embedsfolk for uddannelse, arbejdsmarkedsforhold og socialområdet, NVL repræsentanter (netværksmedlemmer) samt medlemmer i NVL’s arbejdsgruppe for IKT og vejledning (IKT: Information og kommunikationsteknologi).

-

-

Kære deltagere

Du/I inviteres hermed til et fælles dialogmøde for de selvstyrende områder, hvor NVL’s kontaktpersoner for Grønland, Åland og Færøerne ønsker at sætte fokus på livslang vejledning og voksenuddannelse og at gøre dette i dialog med relevante myndigheder.

NVL’s arbejde er baseret på Nordisk Ministerråds program for uddannelse og forskning (MR-U) “Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning”. En af NVL’s strategiske målsætninger ligger som grund for dette dialogmøde. NVL skal: 

  • Fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kom-petenceudvikling inden for ulige områder af voksenlæring i de nordiske lande. 

Formålet med at arrangere dette fælles dialog- og inspirationsmøde er, at følge op på det første dialogmøde, som foregik i Torshavn i 2017:

https://nvl.org/Content/Dialogmoede-mellem-Groenland-Aland-og-Faeroeerne

På opfølgningsseminaret vil følgende emner følges op:

NVL og repræsentanter for relevante myndigheder i de selvstyrende områder får lejlig-hed til at mødes for diskutere fælles udfordringer og muligheder i forhold NVL’s hovedmålsætninger og indsatser, som støtter implementeringen af livslang læring. Vi mener, at der er stort behov for mere koordinering af forskellige voksenuddannelses-indsatser for at skabe bedre adgang, muligheder og effektivitet. Vores ønske er, at der på mødet skabes retningslinjer for videre udviklingsarbejde for de selvstyrende lande inden for NVL. Især følgende spørgsmål ønskes debatteret på dialogmødet:

  1. Hvad er status på livslang læring (LLL) og voksenuddannelse/voksenlæring (VU), hvordan er områderne blevet prioriteret, og hvordan er LLL og VU tænkt ind i den overordnede uddannelsespolitik i de selvstyrende områder?
  2. Hvordan arbejder man med en strategi for livslang vejledning (LLV), og hvor-dan er den implementeret?
  3. Hvilken struktur er der skabt som støtter voksenlæring? Her tænkes bl.a. på koordineret voksenuddannelsestilbud, vejledning og validering, muligheder for kompetenceudvikling i forhold til arbejdsmarkedet og inklusion, samt integra-tion på arbejdsmarkedet.
  4. Med udgangspunkt i den seneste IKT og vejledningsrapport fra sommeren 2019 med titlen ”Model og anbefalinger for eVejledning i de nordiske selvsty-rende regioner:  Grønland, Færøerne og Åland”: Hvad er status for en digitalise-ret vejledning i de selvstyrende områder?

AD. 4. IKT og vejledningsrapporten eftersendes, når den er blevet publiceret.

I forbindelse med dette møde arrangerer NVL’s arbejdsgruppe for IKT og vejledning et seminar på Hotel Hans Egede i Nuuk tirsdag den 26. november, fra kl. 09 – 16, som I inviteres med til. Seminarets fokus er koordineret vejledning, samt brug af IKT som redskab i livslang vejledning.

NVL afholder alle udgifter for dialogmødet (og seminar) i Grønland, men dækker ikke rejse- og opholdsudgifter. Et rejsetilskud er dog en mulighed for deltagere fra Åland og Færøerne. Angående rejsetilskud, kontakt venligst NVL kontaktpersonen i dit område.

Rejse til Grønland: www.airgreenland.gl 

Hotel: Der reserveres et antal værelser på Hotel Hans Egede i perioden 25. – 28. no-vember. Kontakt venligst hotellet for reservation af værelse ved at ringe til 00299 348000 eller ved at sende en email til booking@hhe.gl, hvor du oplyser følgende Reservationsnavn: NVL seminar for at få et værelse til reduceret pris, som er: 

Budgetværelse med enkeltseng DKK 1145 per nat med morgenmad

Standardværelse med dobbeltseng DKK 1345 per nat med morgenmad

Standardværelse med dobbeltseng til 2 personer DDK 1790 per nat med morgenmad

Tilmeldingsfrist: Mandag den 16. september.

Tilmelding kan oprettes længere nede på siden. Spørgsmål angående tilmelding bedes ske til Center for National Vejledning, nti@aqqut.gl

Vi ser frem til at byde jer velkommen til fælles dialogmødet i Nuuk den 27. november.

Med venlig hilsen

Antra Carlsen, NVL’s hovedkoordinator, antr@via.dk og kontaktpersonerne for

Grønland: Christine Tønnesen, chto@aqqut.gl 

Åland: Bodil Regårdh, bodil.regardh@regeringen.ax

Færøerne: Randi Frederiksberg, randif@yrkisdepilin.fo

Oplysninger om Grønland: http://visitgreenland.com/ 

Læs venligst vilkår og betingelser før registrering

Præsentationer fra dialogmødet