Fald i antallet af voksne, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse

Danmarks evalueringsinstitut, EVA har analyseret, hvad der er sket med aktiviteten i voksensporet på erhvervsuddannelserne efter erhvervsuddannelsesreformen 2015.

 

De nye tal fra 2016 peger på, at færre voksne over 25år vil blive optaget på erhvervsuddannelserne. Dermed kan en stigning af voksne elever de senere år, være vendt til et fald efter reformen.  I notatet peges på flere mulige årsager til faldet bl.a. skærpede optagelseskrav - karakter 2 i dansk og matematik, vanskeligheder ved at få anerkendt realkompetencer i start af studieforløb og øgede faglige krav. Det at etablere et voksenpædagogisk miljø med vægt på bl.a. erfaringsinddragelse og brug af RKV ser ud til at kunne være vanskeligt på flere skoler.

Download notatet