Får ikke jobb i samsvar med utdanningen

 

 

Innvandrere fra Afrika, Asia mv. med høyere utdanning over fire år hadde i 2009 om lag tre ganger større andel overkvalifiserte enn befolkningen i alt. Om lag 4 prosent av befolkningen er ansatt i stillinger hvor de ikke får brukt sine formelle kvalifikasjoner. Blant innvandrere er tallet mye høyre, og spesielt utdannede innvandrere fra Asia, Afrika mv. har problemer med å få brukt kvalifikasjonene sine i arbeidslivet.

Les mer: www.ledernett.no/id/42707