Färdigheter för informationssamhälle åt alla – projektet utvärderades

 
Med ivrig ”talko”-anda har projektet färdigheter för informationssamhälle åt alla genomförts. Med små resurser satte mycket gott igång. Projektets resultat presenterades 25.1 på ett seminarium arrangerat av Länsstyrelsen i Södra Finlands län.
Utbildningen för IT-rådgivare ingick i undervisningsministeriets kunskapsstrategi för utbildning och forskning och hänförde sig till projektet Färdigheter för informationssamhället åt alla. Målet var att förbättra alla medborgares möjligheter att skaffa sig sådana grundläggande färdigheter för informationssamhället som passar deras egen livssituation och skapa ett bestående rådgivningssystem för att hjälpa medborgarna att nå målet.
Ett speciellt tack fick senior- och Martha- föreningarna, som med sina kreativa projekt hade engagerat människor till IT-rådgivar utbildningen. Seniorerna var den grupp som deltog aktivast i projektet. IT rådgivarna kan nu enligt egen förmåga och möjlighet hjälpa sina nästa i datorutmaningar och också i utförandet av dagliga rutiner: hur fungerar en mobiltelefon, hur används bankautomaten eller busskortet. Grunden till ett bestående rådgivningssystem av frivilliga IT-rådgivare har lagts.
1483