Färsaarilla seminaari aikuisten oppimisesta

 
Seminaarin järjestää työryhmä, johon kuuluu jäseniä Färsaarten kulttuuri- ja opetusministeriöstä sekä Nordplus-ohjelman ja NVL:n Färsaarten edustajia. Seminaari on suunniteltu yhteistyössä aikuisten oppimisesta kiinnostuneiden tahojen, kuten työntekijä- ja työnantajajärjestöjen, kanssa. Tilaisuudessa kuullaan luennoitsijoita Ruotsista, Tanskasta, Islannista ja Färsaarilta.