Finanslov for 2012

 

Det totale bidrag som Island har søkt om som IPA er 30 millioner euro eller knapp fem milliarder ISK. Beløpet fordeles over årene 2011 til 2013. Bedre økonomisk rapportering, sikrere mat, utvikling av system for validering av realkompetanser og utviklingsprogram for området rundt Eyjafjallagletsjer er noen av de oppgaver som regjeringen i Island ønsker at Europaunionen støtter på grunn av statens søknad om medlemskap til EU. Et av forslagene for Islands IPA program for 2011 er støtte til Arbeidslivets opplæringssenter for å øke kompetansen for voksne med kort formell utdanning gjennom å utvikle realkompetansevurdering.   

Mer: HTML

1627