Finansloven for 2013 er vedtaget af regeringen efter en endelig aftale med enhedslisten

 

 

Flere aftaler, incl. delaftaler med andre partier, har særlig betydning for voksenuddannelsesområdet. Bl.a.:
Det er besluttet at afsætte penge videreføre landets 13 VEU centre, så virksomheder og medarbejdere har en indgang til voksen og efteruddannelsesområdet.
Der er fokus på erhvervsuddannelser og unge. Kvalitet i erhvervsuddannelser styrkes bl.a. gennem et kompetenceløft af lærere og ledere og krav om pædagogisk udvikling. Eleverne sikres praktikuddannelse på skoler eller virksomheder, så de kan færdiggøre deres uddannelser og der oprettes nye praktikcentre.
På det folkeoplysende område har de frie fagskoler fået den støtte tilbage som blev fjernet med genopretningspakken 2010, men besparelser på folkehøjskolerne fastholdes. Sprogcentrene går fri af besparelser og produktionshøjskolerne fastholdes midler til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.
Fordeling af forskningsmidler viser at der satses på strategisk forskning indenfor fødevarer, miljø, sundhed, produktionsforskning samt den fri forskning og innovation i 2013.

Læs mere på hjemmesider:
Ministeriet for børn og unge: Uvm.dk 
Dansk folkeoplysnings samråd: www.dfs.dk
Ministeriet for forskning, innovation og vidregående uddannelser: Fivu.dk
Mandag Morgen: Mm.dk