Finland inför studieavgifter för utomeuropeiska studenter

 

 

De finländska högskolorna kan från och med 2016 ta ut studieavgifter för studenter som kommer utanför EU/EES-området. Enligt regeringens proportion kan studieavgifter tas ut för utbildning som erbjuds på ett främmande språk och som leder till examen. Den lägre gränsen för studieavgiften skulle vara minst 1500 euro per läsår.

Syftet med propositionen är att främja högskolornas möjligheter till utbildningsexport och att bredda högskolornas finansieringsgrund. Införandet av studieavgifter framhäver betydelsen av utbildningens kvalitet som konkurrensfaktor. Avsikten är att senare utveckla incitament för att få de studerande som har betalt studieavgifter att stanna i Finland.

Läs mer