Finlands Svenska Skolungdom slår larm

 

 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är alarmerat över i vilken riktning regeringen vill utveckla utbildningen i Finland. Regeringens propositioner RP 306/2014 och RP 310/2014 utgår främst från hur utbildningen kan effektiveras, studietiden förkortas och lättmätbara resultat uppnås enklare. Propositionerna syftar till att skapa ekonomiska inbesparningar, men det får inte ske på utbildningens bekostnad. FSS fördömer beslutsfattarnas kortsiktighet och påminner om att en inbesparning på 260 miljoner euro, en femtedel av dagens budget för andra stadiet, inte är en långsiktig inbesparning utan enbart en belastning för kommande generationer.
Källa: Allianssi