Fiske

 

Læringsarena for fiskere, med muligheter og utfordringer til utdanning innenfor fiskerinæringen i samarbeid mellom virksomheter og utdanningstilbydere. Målet er å tilby fiskere som ikke har fullført videregående skole, realkompetansevurdering opp i mot skipperutdanning, fiskerifag, yrkesutdanning og flere fag. Målet er også å oppmuntre til livslang læring og til å få sin realkompetanse vurdert.

Fra høsten 2015 tilbys utdanning i fag på videregående skoletrinn, IKT og engelsk. Dette tilbudet vil være tilpasset fiskernes behov og deres arbeidsmiljø. De som ønsker kan ta kontakt med veiledere ved livslanglæringssentrene for mer informasjon. Partnere i dette prosjektet er; Livslanglæringssentrene og utdanningfondet Sjómennt og , blant partnerbedriftene er mange store selskaper i fiskerisektoren.