Fler permanenta utbildningsplatser till yrkeshögskolan

 

Regeringen kommer att avsätta 150 miljoner kronor för att kunna finansiera motsvarande 2500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan 2016.

Regeringen menar att de senaste årens ryckvisa beslut gjort det svårt för yrkeshögskolan att planera långsiktigt. Det vill man komma bort från och därför menar regeringen att permanenta platser är viktigt. Inom ramen för kunskapslyftet föreslår regeringen satsningar även åren 2017 till 2019 vilket skulle innebära att man når totalt 30 000 utbildningsplatser. Förslaget innebär i sin helhet även fler platser inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor samt för högskolorna. Förslaget innehåller också fortsatt satsning på traineeplatser 2016.

Läs mer