Flere gode lærere!

 

 
Kampanjen skal gå over tre år og koster 20 millioner NOK.
- Regjeringens mål er å øke kvaliteten i norsk skole. Det kan ikke gjøres uten enda flere gode lærere. Læreryrket er både krevende og givende, men det passer ikke alle.  - Har du det i deg er spørsmålet interesserte må stille seg, sier høyere utdanningsminister Tora Aasland. - Å være lærer er utfordrende, derfor må søkerne både være kunnskapsrike, omsorgsfulle og glade i å formidle, understreker hun. Du kan lese mer her.