Flere innvandrere består norskprøven

 

58 prosent besto skriftlig Norskprøve 3, mens 63 prosent besto den litt enklere skriftlig Norskprøve 2.
Resultatene på begge prøvene er bedre enn fjoråret, da henholdsvis 53 og 57 prosent av kandidatene sto. Det viser tall fra Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
– Disse resultatene lover godt for 2011. De fleste deltakerne tar sin avsluttende norskprøve i juni. Sommerprøvene kan derfor være en god indikator på hvordan resultatet for hele året blir, sier avdelingsdirektør Bjørg Ilebekk i Vox.

Les mer på Vox.no

1518