Flere islendinger tar etter- og videreutdanning

 

I 2012 deltok 71.900 islendinger i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller i opplæring med veileder. Dette utgjør 32,1 % av befolkningen.

 

Fra 2003 har andelen innbyggere på Island som tar en eller annen form for utdanning vokst.  I 2003 var andelen 28,3 % men var størst 33,1 % i 2006. Når det gjelder den aldersgruppen som er mest aktiv på arbeidsmarkedet, alderen 25 – 64 år, deltok 27,1 % i utdanningsaktiviteter i 2012. Dette er 43 700 personer og har aldri vært flere siden man begynte å registrere deltakelsen på denne måten i 2003. 

Mer på Islands statistisk sentralbyrå
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
 E-post: sigrunkri(ät)frae.is