Flere kvinner utdanner seg enn menn.

 
Nylig offentliggjorde Islands Statistisk Byrå interessant informasjon om Islendingenes vilje til å utdanne seg. Høsten 2006 var antall elever i videregående og universiteter høyere en noen gang 44.129. I videregående var total 26.958 registrerte og 17,171 i universiteter. Antall registrerte studerende i universitetene har vokst 63,6% fra høsten 2000 mens elever på registrerte elever i videregående skoler er blitt 35,4% flere en de var i år 2000.
Antall elever i aftenskole har minsket helt fra år 2003, men da var 8,1% elver registrerte i aftenskole men år 2006 er de kun 5,4%. Desto større interesse er det for fjernundervisning, fra år 2005 har antall elever som er registrerte vokst på 37,6%.
Og det er flere kvinner registret som studerende ved både videregående skoler og universiteter. I videregående skoler høsten 2006 er kvinner 54,5% av alle elever, mens de teller for  62,7% av studerende ved universiteter.
1428