Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

 

Det er markant højere end de ikke vestlige indvandrere, der har været i Danmark i mere end syv år der ser ud til at være fastholdt i offentlig kontanthjælp. På landsplan er forskellen at  68% ny-tilkonmne ikke vestlige indvandrere vurderes jobparate mod kun 26% af gruppe der har været længe i Danmark. Den positive udvikling tilskrives bl.a. mere jobrettede indsatser især  virksomhedspraktik og en forventning om at ny-tilkomne er jobparate.

Tallene stammer fra beregninger foretaget af Agenda på baggrund af tal fra jobindsats.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i kommunernes jobvurdering af ikke-vestlige indvandrere på henholdsvis uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse.

Læs mere og download hele artiklen