Flere studenter på naturvidenskabelige uddannelser efter gymnasiereformen

 

 
En af intentionerne med gymnasiereformen var at styrke den naturvidenskabelige dimension i gymnasieuddannelsen, bl.a. gennem en ændring af den obligatoriske fagrække. Det større optag på uddannelserne sker på trods af, at kravene især på de lange videregående uddannelser er skærpet siden 2008.
Læs mere på Eva.dk.
Læs rapporten: Eva.dk