Flere voksne deltager i Forberedende Voksenundervisning end for 10 år siden

Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet rapport om brug af Forberedende Voksenundervisning.

 
Billede: Danmarks Evalueringsinstitut Billede: Danmarks Evalueringsinstitut

Danmarks Evalueringsinstitut har fulgt udviklingen i voksnes deltagelse i FVU fra 2008/09 til 2017/18. Deltagerantallet er fordoblet, men der er lang vej igen før alle voksne har gode basale færdigheder. Målgruppen har ændret sig. Antallet af deltagere med dansk oprindelse er faldet, i 2017/18 havde kun hver fjerde deltager dansk oprindelse. Der er flere deltagere med indvandrerbaggrund og 40% af deltagerne med udenlandsk oprindelse havde en videregående uddannelse.

VUC’erne har det styringsmæssig ansvar for FVU udbud, og andre udbydere har driftsoverenskomster med VUC. Undersøgelsen viser, at VUC’s aktivitet er faldende samtidig med, at der er en stigende aktivitet på sprogcentre og oplysningsforbund. Det er bekymrende, da VUC er eneste udbyder af almenvoksenuddannelse (AVU), som er den vigtigste vej til videre uddannelse for FVU deltagere. 

  Læs mere i rapporten  her