Flere voksne får rett til utdanning

 
Regjeringen vil tette et gap i utdanningssystemet og gi alle over 25 år rett til videregående opplæring. Denne «voksenretten» i opplæringsloven har hittil bare omfattet dem som er født før 1978, de som i dag er 28 år og eldre. De under 25 år har rett til opplæring etter ungdomskvoten, og aldersgruppen imellom har falt mellom to stoler. Regjeringen fremmer dette forslaget i en stortingsmelding om tiltak for livslang læring som ble lagt fram 15. desember.
Den nye regelen vil omfatte 30-40.000 voksne som ikke har fullført videregående opplæring. De kan blant annet få avkorte opplæringen hvis de har skaffet seg kunnskap og erfaring i arbeidslivet.
1169