Fængselsundervisning på kontrakt

 

Styringen af danske fængsler bliver i stigende grad reguleret ved  indgåelse af årlige kontrakter mellem de enkelte fængsler og  Direktoratet for Kriminalforsorgen. I starten var disse kontrakter meget overordnede og beskæftigede sig først og fremmest med fængslets nøgletal for belæg og økonomi, men det har hele tiden været planen, at kontrakterne skulle udvikle sig til at omfatte flere af fængslernes aktiviteter.
I 2008  bliver fængselsskolens aktiviteter  på undervisningsområdet  en del af kontrakterne i  danske fængsler og  fængselsskolerne skal typisk overholde måltal om aktiviteter i disse kontrakter,  men også   (i et enkelt fængsel) forsøgsvis tiltag ,  som skal forbedre undervisningen  i forhold til  de ønsker og behov hos indsatte,  der blev  tilkendegivet  i den danske del af den nordiske kortlægningsundersøgelse,  ses i  en  kontrakt .
Det er et mål for alle fængsler i 2008,  at  10 -  15% af alle aktiviteter skal omhandle undervisning og programvirksomhed.

1369