Fokus på udvikling af lærernes kompetencer til at arbejde med differentieret kursistgruppe

 

Regeringen har afsat 64 millioner kroner til efteruddannelse af lærerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet i 2014-2015. Partsudvalget for kompetenceudvikling på området har identificeret fem pejlemærker, som skal danne ramme for fordelingen af midlerne.

 
25-04-2014

Udvalget har fokuseret på udvikling af lærernes kompetencer til at arbejde med en kursistgruppe, der blandt andet er kendetegnet ved differentierede kompetenceniveauer og baggrunde. Der bliver endvidere lagt vægt på relationen og samarbejdet mellem lærerne.

Læs partsudvalgets rapport med pejlemærkerne
Læs mere om efteruddannelse af lærere på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet