Folkbildning bra för folkhälsan

 

 

Den enskilde har ansvar för att förebygga sjukdomar och leva ett sunt och gott liv. Detta måste vi också våga säga, även om det kan vara utmanande, eftersom det utan tvekan är en del av sanningen och lösningen, skriver Anders Andersson i en insändare i Barometern Oskarshamns-tidningen.

I en internationell jämförelse är hälsosituationen i Sverige mycket god. Medellivslängden har ökat under flera decennier. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat. Alkoholkonsumtionen minskar, liksom rökningen. Detta är särskilt tydligt bland unga idag. Det är några exempel på effekter av ett långt och brett folkhälsoarbete där föreningar och ideella krafter haft stor betydelse tillsammans med insatser från staten, landstingen och kommunerna.

Läs mer

Källa: Barometern Oskarshamns-tidningen