Folkbildningsförbundets remissvar på Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas fördelning av det statliga verksamhetsstödet för idrottens studie- bildnings- och utbildningsverksamhet 131008