Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder

 

Det er titlen på en ny rapport fra VIFO, videncenter for folkeoplysning, hvor folkeuniversitetets historie, økonomi, organisering og aktiviteter belyses.

 
Der peges på både, at der er både vækst og udvikling og samtidig behov for nytænkning og omorganisering.
 
Folkeuniversitetet vokser, har et meget varieret indhold og får stadig flere deltagere på landsplan. Folkeuniversitet medvirker til at formidle forskning ud til borgere, men udvikling og vækst er meget forskellig i organisationens afdelinger, dels på de fire store universiteter med professionelle sekretariater, der har langt den største aktivitet, og dels de lokale komiteer, drevet af frivillig arbejdskraft.
Der gives ikke anbefalinger i rapporten, men derimod rejses centrale dilemmaer og spørgsmål, bl.a. om organisationen kan udvikles under nuværende organisationsstruktur, eller der skal en fundamental organisationsændring til.
 
Læs artikler og download rapporten