Folkhögskolans deltagare nöjda med sin utbildning

 

Personer som gått på folkhögskola är överlag nöjda med sin utbildning.  Det framgår av utvärderingen ”Steget vidare – undersökning bland folkhögskolans deltagare 2013” som Folkbildningsrådet nyligen publicerat.  

De som studerat på folkhögskolor tycker att studierna gett dem bättre förutsättningar för att kunna bedriva fortsatta studier men också stärkt deras ställning på arbetsmarknaden. Vidare anger många att det stimulerat deras intresse för samhällsfrågor och kultur. Kvinnorna och de utrikes födda deltagarna är mest nöjda med sina studier. 

Utvärderingen baseras på både kvantitativt och kvalitativt material från delstudier där man använt enkäter, telefonintervjuer, fokusgrupper och även individuella intervjuer. 

Läs mer