Folkhögskolesatsning på arbetssökande och långtidssjukskrivna

 

 

De studiemotiverande folkhögskolekurserna riktar sig till personer som saknar fullständiga grund- eller gymnasiebetyg och ger möjlighet till en studiemotiverande utbildning på folkhögskola i upp till tre månader. Förrehabilitering är ett försöksprojekt som bedrivits vid folkhögskolor. Syftet är att få personer med långvarig sjukskrivning att komma närmare egen försörjning.

Läs mer: HTML