Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017

Regeringen vill använda folkhögskolornas kompetens i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I 2014 års budgetproposition kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är särskilt utformade för nyanlända.

 

- Vi är mycket positiva till att regeringen ser folkhögskolorna som en viktig resurs i samhället, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare i Folkbildningsrådet.
  - Folkhögskolorna har i snart 150 år hjälpt generation efter generation in i arbete, studier och samhällsgemenskapen. Med den här satsningen får de nu verktygen att än bättre möta vår tids stora integrationsutmaning, säger Maria Arnholm, jämställdhets- och biträdande utbildningsminister.
 Satsningen pågår 2014 till 2017 och omfattar totalt 260 miljoner kronor.

Läs mer på Folkbildning.se
 E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se