Fondet

 

Fondet for yrkesutdanning i arbeidslivet i Island

Starfsmenntasjóður, fondet for yrkesutdanning i arbeidslivet har den 31. mai, delt ut 48 millioner islandske kroner (4,5 milljoner DKK) i økonmisk støtte til 42 prosjekter. De fleste prosjektene er enten nye tilbud på yrkesutdanning for voksne mennesker, middelaldrende og eldre arbeidere, eller har som formål at finne nye måter for overførsel av kompetanser og kunnskap innen bedriftene.
Blandt de prosjekter som fikk støtte i gruppen overførsel av kompetanser og kunnskap, var et prosejekt som blir utført av Efling fagforening, Rikshospitalet og Arbeidslivets opplæringssenter. Hovedformålet med prosjektet er å utvikle og utprøve modell, en form medarbeiderutvikling og trening, med sikte på å frigjøre de ansattes potensial gjennom å lære av hverandre. Deltakerne i prosjektet har meget variert bakgrunn, kommer fra flere fremmedkulturelle lande.
Blant prosjektene ur gruppen nye tilbud for middelaldrende og eldre arbeidere, var et prosjekt som Framvegis, senter for videreutdanning i Reykjavík arbeider på, sammen med Islands hjelpepleierforening. Hovedmålet for prosjektet ”Bro til hjelpepleiestudie” er vurdering av realkompetanse for voksne mot hjelpepleierutdanning i videregående skole. For å kunne benytte tilbudet om formell utdanning skal de voksne være over 30 år og ha bestemt erfaring av å arbeide innenfor hjelpepleie på hospitaler, eldre- eller sykehjem.

Tillbaka till Nyhetsbrevet