Food Observatory -hanke: palvelualan ”elävä laboratorio”

 

 

Food Observatory on tosielämään sijoitettu elintarvikkeiden testaus- ja kehitysympäristö. Skejbyssä sijaitseva Agro Food Park on järjestänyt ja uudistanut ruokalansa sellaiseksi,  että siellä voidaan testata ja kehittää elintarviketuottajien tuotteita. Ruokala ja sen asiakkaat muodostavat innovaatioyksikön, jossa tuote testataan koko palveluketjun osalta tavarantoimituksesta käsittelyn kautta tuotteen nauttimiseen asti. Testauksessa käytetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia metodeja. Food Observatory on palvelualan elävä laboratorio, jossa tutkimus, innovaatiot ja kuluttajien osaaminen yhdistyvät avoimeksi  tosielämän kehitysympäristöksi.

Lisää aiheesta Service Platformin kotisivuilta: HTML