Förbättrad utbildning i svenska för invandrare

 

Förbättrad utbildning i svenska för invandrare

Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande: Jag ser positivt på förslaget att vuxna med utvecklingsstörning får samma rättighet som studerande idag har som går på vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Regeringen har ett ansvar för att förbättra möjligheterna för nyanlända till Sverige och därför vill vi förbättra utbildningen i svenska språket. Syftet är att fler ska klara kunskapsmålen och att det ska gå snabbare. Målet är att fler ska kunna komma ut i arbetslivet snabbare och kunna försörja sig själva.

Den kritiserade undervisningen i svenska för invandrare kan komma att förändras nästa år. Anledningen är att bara 40 procent av eleverna når målen efter tre års studier”.