Forberedelse af lovforslag om livslang læring i Island

 

I efteråret afleverede en projektledelse om livslang læring/voksenundervisning en rapport til undervisningsministeriet hvori bl.a. man foreslog en lovgivning som sikrer voksne individer, som vil fortsætte sin skolegang og sætte sig på skolebænk igen, en ret til afslutning af et passende studie på gymnasieplan.
I ministeriet har man gennemgået projektledelsens forslag grundigt. I fortsættelse af det har undervisningsminister besluttet at sætte i gang arbejde omkring lovforslag om voksenundervisning/livslang læring. Forberedende arbejde vil foregå i ministeriet og på arbejdets senere trin vil man samarbejde med interessegrupper og organisationer i dette vigtige projekt.
Se undervisningsministeriets netudgave på ministeriets hjemmeside
www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Vefrit/24_2007.pdf

1359