Forberedende voksenuddannelse – flere stærke læsere

Ca. hver sjette dansker har vanskeligheder med at læse, og forberedende voksenundervisning, FVU, er rettet mod denne målgruppe.

 

Danmarks Evalueringsinstitut– EVA har analyseret FVU deltagernes profil og sammenholdt det med PIAAC undersøgelsen 2012-2013. Analysen viser, at FVU ramme den kortuddannede målgruppe, men viser også, at dele af målgruppen svage læsere ikke er med. Bl.a. kan nævnes, at andelen af beskæftigede på FVU er lavere end det behov PIAAC viste, at mandlige svage læsere, etniske danskere og aldersgruppen 45-65 er underrepræsenteret ift. det behov PIAAC viste, samt at hver femte indvandrer på FVU har en videregående uddannelse, og dermed ikke er svage læsere. FVU rammer geografisk skævt ift til lokale behov jf. PIAAC.

Læs mere og download  analysen

1014