Forskel på resultater af integrationsindsats i kommunerne

 

I en publikation om integration, ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet”, har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, samlet resultater af en undersøgelse, om flygtninge og indvandreres vej til arbejde.

 

Flere faktorer er undersøgt, analyseret og beskrevet i temaartikler. Bl.a. viser undersøgelsen, at kommuner har meget forskellige resultater af deres indsats. Kommuner, der bruger mere aktivering, løntilskud og virksomhedspraktik får flere svage indvandrere i job end kommuner er bruger mere passiv forsørgelse, aktivering og uddannelse. I en anden artikel fremgår at 65% af familiesammenførte indvandrere fra ikke vestlige lande får job indenfor tre år, i modsætning til flygtninge der har sværere ved at finde fodfæste.

I hver artikel analyseres og diskuteres mulige årsager til resultaterne. Artiklerne kan læses enkeltvis.

Download publikationen